SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Čtvrtek - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Pátek - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí a v úterý jsou školní prázdniny. V pondělí nebude ministrantská schůzka.
  • Ve středu v 19 hodin na faře bude katecheze na téma: Povolání ke svatosti
  • Ve čtvrtek je slavnost VŠECH SVATÝCH mše svaté budou ve farnosti v 7.30 a v 18.00 hod. v D.K. (Tichá v 17.00 hod.)
  • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii po pokojích.
  • V pátek je vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše svaté budou v 7.30, a v 18.00 hod. (v Tichá v 17.00 hod.)
  • Po večerní mši svaté bude společná farní adorace. Na první pátek budu zpovídat od 15.00 – 16.30 hod., jinak adorace bude od 15.00 – 18.00 hod.
  • V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.

  • Od 1. – 8. 11. je dušičkový oktáv, ve kterém můžeme pomáhat duším v očistci – získávat plnomocné odpustky, anebo částečné.
  • 1. listopadu (dnes) a zítra po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. –8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duší v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.