FARNÍ MARTINSKÁ POUŤ

Pondělí – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Úterý – Památka sv. Anežky České, panny
Sobota - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí bude v DPS Martinská mše svatá v 14.00 hod.
  • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
  • Ve středu bude setkání s KATECHUMENY na faře v 19.00 hod.
  • V sobotu bude setkání s manžely na faře v 18.00 hod.
  • V sobotu 17.11. bude VELKÝ ÚKLID kostela sv. Jana od 9.00 hod.