33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Čtvrtek - Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Sobota - Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
  • Tento týden nebude mše svatá v úterý a v pátek ráno, protože jedu na kněžské exercicie. V případě pohřbu a zaopatřování se obracejte na otce Romana Macuru z Lichnova.
  • V pondělí bude setkání chlapů na faře v 19.00 hod.
  • Ve středu NEBUDE výuka náboženství.
  • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D. K.
  • V sobotu 1. 12. bude křesťanský silvestr v Katolickém domě od 15.00 hod.
  • Prosím rodiče, aby v zákristii nahlásili své děti na mikulášskou nadílku, která bude 9.12. po druhé mši svaté v HK.
  • Příští neděli vyjde farní časopis MAJAK.