SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pátek - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Sobota - Památka Panny Marie
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
  • Ve středu bude katecheze od 19.00 hod. na faře. Téma: ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ
  • V pátek bude mše svatá v Hortenzii v 9.00 hod.
  • V sobotu 1. 12. bude v Tiché poutní mše svatá v 9.00 hod k sv. Mikuláši, patronu kostela.
  • V sobotu bude svatba v 11.00 hod. Zbyněk Zejda a Kateřina Doláková v H.K.
  • V sobotu 1. 12. bude křesťanský silvestr v Katolickém domě od 15.00 hod.

  • Prosím rodiče, aby v zákristii nahlásili své děti na mikulášskou nadílku, která bude 9.12. po druhé mši svaté v HK.
  • Vyšlo nové číslo farního časopisu MAJAK.
  • Příští neděli vstupujeme do adventní doby, budeme po mši svaté žehnat adventní věnce. Roráty budou vždy v úterý a čtvrtek v 6.30 hod. a v sobotu v 7.30 hod.