4. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Štědrý den – půlnoční
Úterý – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Středa – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Čtvrtek - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Pátek - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Sobota - Pátý den v oktávu Narození Páně
Neděle – SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

  • BETLÉMSKÉ SVĚTLO: si můžete vzít v D. K. v předsíni.
  • V pondělí 24.12. 2018 je Štědrý den – půlnoční mše sv. v 22:30 v chrámu sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. (H. K.)
  • Odjezdy autobusů na půlnoční mši sv.: 1 autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem a na Sibérii. 2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.
  • Ve čtvrtek o svátku sv. Jana bude mše sv. v 7:30 a při ní bude žehnání vína.
  • V sobotu 29. 12. bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D. K.
  • Příští neděli o svátku sv. Rodiny při mši svaté v 9.00 hod. bude obnova manželských slibů.