ZPĚVY U JESLIČEK

Na Vánoce o svátku sv. Štěpána se jako farnost scházíme u jesliček a zpíváme koledy. Doprovázel nás valašský sbor Radhošť z Trojanovic. Radost z Ježíšova narození nás vedla přijít se mu poklonit a skrze koledy, spolu s anděly chválit dobrého Boha. Během pásma koled zazpívala i naše malá schola. Podívejte se na to: