SVÁTEK SV. RODINY

Pondělí – Sedmý den po Narození Páně – „Silvestr“
Úterý – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Středa – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Pátek - První pátek
Sobota - Litanie k PM a zásvětná modlitba
Neděle – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

 • Ve středu nebude výuka náboženství, protože jsou ještě vánoční prázdniny.
 • Ve čtvrtek je pohřeb p. Heleny Bartoňové v 14.00 hod. v H.K.
 • V pátek (první) bude mše svatá v 7:30 hodin,
  dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě.
  od 15.00 – 18.00 hod. adorace a možnost sv. smíření v D.K.
  v 18.00 hod. mše sv. a po ní bude společná řízená adorace – litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba
 • V sobotu po ranní mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
 • Příští neděli na Slavnost zjevení Páně, při mši svaté budu žehnat vodu, kadidlo a křídu.
 • Děkuji všem, kteří přispěli k navození krásné vánoční atmosféry a k hlubšímu prožití vánočních svátku. Děkuji sboru, varhaníkům, kostelníkovi, všem, kteří zdobí kostely a uklízí, fotografovi, ministrantům a všem.