SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Čtvrtek - Památka sv. Antonína, opata
Pátek - Památka PM, Matky jednoty křesťanů
Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
  • V pondělí – setkání chlapů na faře od 19.00 hod.
  • Ve středu – setkání s katechumeny v 19.00 hod. na faře.
  • V pátek – ministrantská schůzka po mši svaté v 18.45 hod.
  • V sobotu – společenství mladých na faře od 18.00 hod.
  • Ve čtvrtek 24. 1. se uskuteční PASTORAČNÍ RADA na faře od 19.00 hod.
  • Od 25. – 27. 1. – modlitební TRIDUUM maminek. Bližší informace plakátek.
  • Od 18. – 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Příští neděli 20. ledna EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v 16.00 hod. v kostele sv. Martina. Po bohoslužbě jste zváni na faru k malému občerstvení.