2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Neděle – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Na tříkrálové sbírce se vybralo 36 505 Kč ve Frenštátě p. R. a v Tiché 58 854 Kč. Ředitelka Charity ve Frenštátě p. R. moc DĚKUJE.
  • V pondělí – mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
  • V pondělí – ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
  • Ve čtvrtek 24. 1. – PASTORAČNÍ RADA na faře od 19.00 hod.
  • Ve čtvrtek bude pohřeb p. Matuly v 15.00 hodin v H.K.
  • V sobotu zvu na VEČER CHVAL od 18.00 hod.
  • Od 25. – 27. 1. – modlitební TRIDUUM maminek. V pátek po večerní mši svaté – křížová cesta. V sobotu po ranní mši svaté a v neděli v 16.00 hodin ADORACE, setkání bude vždy v kostele sv. MARTINA.