6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Sobota - Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Neděle – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí bude setkání chlapů na faře od 19.00 hod.
  • Ve středu je setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
  • V pátek 22. února jste zváni na houslový koncert v 16.30 hod. v D.K. Po večerní mši svaté nebude ministrantská schůzka.
  • V sobotu NEBUDE večer chval od 18.00 hod. v D.K.
  • Příští neděli se bude udělovat novokněžské požehnání po obou mších svatých.