7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - votivní k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka k Nejsvětějšímu Srdci Mariinu
Neděle – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Tento týden jsou jarní prázdniny, proto nebude v pondělí ministrantská schůzka, ve středu výuka náboženství a v pátek scholička.
  • Ve středu je setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
  • V pátek je první pátek v měsíci, mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. Dopoledne budu navštěvovat nemocné. Zpovídat se bude od 15.00 – 18.00 s možnosti adorace před NS a večer po mši svaté bude společná farní řízená adorace, kterou povede Misijní klubko.
  • V sobotu po mši svaté uctíme Srdce Mariino litaniemi a pomodlíme se zásvětnou modlitbu.
  • Připomínám, že od 1. března začnou platit nové parkovací karty a tím zanikají staré.
  • Novokněžské požehnání o. Jana Jurečky z Kopřivnice