1. POSTNÍ NEDĚLE

Středa – Výroční den zvolení papeže Františka
Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

  • V pondělí bude mše svatá v DPS v Martinské čtvrti ve 14.00 hod.
  • V pondělí je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
  • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
  • Křížovou cestu v pátek povedou senioři.
  • V sobotu bude setkání MLADÝCH v 18.00 hod. na faře.
  • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – MYSLET NA DRUHÉ po vzoru PM. Děti: o něco dobrého se rozdělím s ostatními. Mládež: Dokážu se domluvit s ostatními bez hádek, v něčem ustoupím.
  • Fotky z popeleční středy: