3. POSTNÍ NEDĚLE

Pondělí – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Sobota - změna času z 2 – 3 hod.
Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je ZASVĚCENÝ SVÁTEK slavnost Zvěstování Páně mše svaté budou v 17.00 hod. v Tiché a v 18.00 hod. v D.K. V pondělí je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu bude KATECHEZE v 19.00 hod. v Katolickém domě. Téma: MŠE SVATÁ. Katechumeni se setkají v 18.30 hod. na faře.
 • V pátek v HORTENZII při mši svaté v 9.00 hod. budu udělovat sv. pomazání nemocných.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže. V pátek povede křížovou cestu společenství MODLITBY MATEK.
 • V sobotu bude mše svatá v 9.00 hod., při které se bude udělovat hromadně sv. pomazání nemocných. Od 8.00 – 9.00 hod. se bude zpovídat. Mše svatá v 7.30 hod. nebude.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – ODVÁŽNĚ VYKONAT DOBRÝ ČIN po vzoru Josefa z Arimatie a Nikodéma.
  - Děti: poslechnu maminku a tatínka.
  - Mládež: Když vím, co je správné a dobré, udělám to, i kdyby to ostatní nedělali
  - Dospělí: Budu se snažit o pravdivost a laskavost v mých slovech a i v mém jednání.

 • 24 HODIN PRO PÁNA bude v pátek 29. 3. do soboty 30. 3. v Kopřivnici ve farním kostele. Pátek od 18.00 – 24.00 hod. a v sobotu od 8.00 – 18.00 hod. Během adorace se celou dobu zpovídá. V pátek od 20.00 – 21.00 hod. bychom mohli modlitbou podpořit jako farnost.
 • Příští neděli po mši svaté bude MISIJNÍ JARMARK po každé nedělní mši svaté.