4. POSTNÍ NEDĚLE

Pátek - První pátek
Sobota -
Neděle – 5. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je v DPS Rožnovská mše svatá ve 14.00 hod. s udělováním sv. pomazání nemocných. V pondělí bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ v 19.00 hod. na faře, z tohoto důvodu nebude setkání chlapů.
 • Ve středu se setkají KATECHUMENI v 18.30 hod. na faře.
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v HORTENZII a také ve městě.
  V pátek bude od 15.00 – 17.20 hod. v kostele sv. Jana Křtitele, vystavená NS k adoraci a také bude možnost sv. smíření. Po mši svaté bude společná farní adorace se zpěvy.
  KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu MLÁDEŽ.
 • V sobotu po mši svaté uctíme Neposkvrněné Srdce Mariino litaniemi a zásvětnou modlitbou.
  V sobotu bude setkání MLADÝCH od 18.00 hod. na faře.

POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – PROSIT ZA ODPUŠTĚNÍ po vzoru lotra po pravici.

 • Děti: Udobřím se. Když něco provedu, omluvím se: „Promiň.“
 • Mládež: Dokážu se omluvit za to, co jsem udělal.
  Dospělí: Přiznám si své chyby, pokusím se odpustit těm, kdo mi ublížili, pomodlím se za své nepřátelé.
 • Misijní jarmark v akci: