5. POSTNÍ NEDĚLE

Sobota - křížová cesta městem
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE – průvod

 • V pondělí je DPS Martinská mše svatá v 14.00 hod. s udělováním sv. pomazání nemocných.
 • V pondělí bude setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu se setkají KATECHUMENI po mši svaté v 18.45 hod. na faře. Při mši svaté přijmou skrutinium.
 • V pátek dopoledne bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • KŘÍŽOVÉ CESTA: je v pátek v 17.20 hod. a povedou ji MINISTRANTI.
 • V sobotu bude KŘÍŽOVÁ CESTA ve městě. Začne v 18.00 hod. a bude se vycházet od Chovanců.
 • Na misijním jarmarku se vybralo 8602 Kč a výtěžek bude zaslán na účet papežského misijního díla.

 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – MÍT RÁD BOHA po vzoru Marie Magdalény.
  • Děti: Potěším, pohladím smutného.
  • Mládež: To, co dělám, udělám pořádně.
  • Dospělí: Budu ve své modlitbě více děkovat Bohu a říkat mu, že ho mám rád.