POBOŽNOST NA MARKU

V neděli 28. dubna jsme se sešli u kapličky sv. Marka na Marku k pobožnosti. Společně jsme se modlili a prosili o požehnání pastvin, luk a polí, aby Bůh požehnal lidské práci. Ten den byla i neděle Božího milosrdenství a proto bylo možné od 14.00 – 15.00 přistoupit k sv. smíření a získat plnomocné odpustky. Pobožnosti se také účastnili farníci z Opavy – Jaktaře. Celkem se nás sešlo kolem 50 lidí. Po celou dobu pobožnosti nás provázel jemný déšť. Svatý Marku, oroduj za nás.