3. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Středa – Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Neděle – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

  • V pondělí 6. 5. je setkání ohledně NOCI KOSTELŮ na faře v 19.00 hod.
  • Ve středu 8. 5. bude mše svatá v 7.30 hod. v D. K., proto nebude večer mše svatá v 18.00 hod. V 15.00 hod. bude mše svatá ve Staré škole na Kopané na poděkování za ukončení 2. světové války u nás. Potom se půjde průvodem ke kapličce, kde bude májová pobožnost.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
  • Večerní mše svatá v pátek bude v 18.00 hod. v D.K.
  • V sobotu 11. 5. setkání MANŽELŮ na faře od 18.00 hod.
  • V sobotu 18. května pojedeme na farní pouť do Králík. Prosím, aby se zájemci zapisovali v zákristii na papír. Bližší informace budou poskytnuty později.
  • Prosím rodiče, aby přihlásili děti na farní letní tábor v Dobešově do 1. června.
  • Děkuji všem, kteří pomohli připravit pohoštění u příležitosti požehnání fary.