SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pátek - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota - sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

  • Ve středu bude poslední hodina náboženství na farní zahradě. Děti si opečou špekáček. (nemusí si nic sebou nosit).
  • Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ, mše svatá bude v 17.30 hod. v H. K. a po mši svaté bude eucharistický průvod městem. Průvod skončí v D. K. Prosím všechny farníky, aby si udělali čas a přišli společně vyznat víru v eucharistického Ježíše Krista, Božího Syna. Mše svatá ráno nebude.
  • V sobotu 22. 6. bude POBOŽNOST NA DÍLECH v předvečer slavnosti Narození Jana Křtitele v 15.00 hod. u kapličky.
  • Příští neděli 23. 6. slavíme pouť k Janu Křtiteli v H. K. Obě mše svaté budou v H. K. v 7.30 a v 9.00 hod. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace před NS také v H. K.
  • V pondělí 1. 7. se pojede na Prašivou, prosím zájemce – děti, aby se přihlásili v zákristii.