POBOŽNOST NA DÍLECH

V sobotu 22. června jsme se sešli u kapličky sv. Jana Křtitele v 15.00 hod. a uctili jsme společnou modlitbou patrona naši farnosti. I přes jemný a vytrvalý déšť jsme se nenechali odradit a vzývali jsme sv. Jana a prosili o požehnání pro farnost i obec.