SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře, a potom setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod. na faře.
  • Výuka náboženství, už tuto středu NENÍ.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
  • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše svatá je v 18.00 hod. a zároveň budeme děkovat za uplynulý školní rok.
  • V sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla mše svatá bude v 7.30 hod. v D.K.
  • V sobotu je VEČER CHVAL v 18.00 hod. v D.K.