22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Votivní k Duchu Svatému
Úterý - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek - Votivní k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka PM
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí mše svatá v DPS Rožnovská ve 14.00 hod.
  • V 19.00 hod. setkání CHLAPŮ a v 20.00 hod. setkání KATECHUMENŮ.
  • Na první pátek mše svatá v 7.30 v D. K. a v 18.00 hod. v H. K. Dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě. Od 15.00 – 18.00 hod. bude tichá adorace s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní řízená adorace se zpěvy.
  • V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zasvětíme farnost. Večer od 18.00 hod. bude setkání MLADÝCH na faře.
  • V měsíci ZÁŘÍ bude po mši svaté (mimo neděli) krátká adorace.