24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Ludmily, mučednice
Pátek - Památka sv. Ondřeje Kim –Taegona, kněze, Pavla Ha-sanga a druhů, mučedníků
Sobota - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je setkání CHLAPŮ V 19.00 hod. a v 20.00 hod. KATECHUMENŮ.
  • V pátek v 17.00 hod. se poprvé sejde scholička v tomto školním roce, prosím rodiče, aby poslali své děti.
  • Po večerní mši svaté bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
  • V sobotu je SVATBA v 11.00 hod. Jan Fialka a Jarmila Drongová.
  • Příští neděli v Tiché při mši svaté v 10.30 se bude udělovat sv. biřmování z rukou pomocného biskupa Mons. Martina Davida.
  • Prosím zájemce, kteří by se zapojili do živého růžence, aby se zapsali v zakristii. Potřebujeme ideálně 20 zájemců, kteří by se modlili každý den desátek růžence za potřeby farnosti.
  • Od 27. – 29. 9. proběhne modlitební TRIDUUM maminek.
  • 5. října bude farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 10.30 hod. Někteří se mohou vydat pěšky anebo na kole.