23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Jména Panny Marie
Pátek - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Sobota - Svátek Povýšení svatého kříže
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Příští neděli je sbírka na církevní školy.
  • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
  • V 19.00 hod. je setkání nových KATECHUMENŮ.
  • V pátek bude v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod.
  • DUCHOVNÍ OBNOVA pro maminky se uskuteční od 13. – 15. září na Hutisku-Solanec. Téma: Modlitba. Odjíždí se v pátek od H. K. v 17.30 hod.
  • Kdo by chtěl může se přihlásit do živého růžence v zákristii. Co to obnáší? Každý den se pomodlit desátek růžence za farnost a její potřeby. Na každý měsíc dostanete kartičku s tajemstvím.