27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka Panny Marie Růžencové
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
  • Každou středu je výuka náboženství. Všechny třídy se vyučují v sále na faře, kromě 3. třídy, která bude v Katolickém domě.
  • Každou středu v kostele po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
  • V sobotu bude setkání MANŽELŮ na faře v 18.00 hod.
  • V sobotu 12. října ministranti pojedou na diecézní setkání ministrantů na Hukvaldech. Odjezd z fary v 8.45 hod.
  • Dnes si zájemci živého růžence mohou po mši svaté vyzvednout kartičku s tajemstvím desátku, který se budu každý den modlit. Každou první neděli v měsíci bude výměna kartiček v zákristii.