28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Úterý - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hl. patronky Slezska
Čtvrtek - Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Pátek - Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

  • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
  • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře a také setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod.
  • Každou středu po mši svaté budou MODLITBY MATEK.
  • V sobotu 19. 10. je svatba Aleš Kikta – Aneta Andrlová v 10.00 hod.
  • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře v Tiché v 18.00 hod.
  • Spolu s MISIJNÍM KLUBKEM se můžeme připojit k modlitbám za světové misie, v pátek 18. 10. v 17.30 hod. modlitbou růžence, v sobotu 19.10. po mši svaté adorací a v neděli děti zahrají pásmo v 16.00 hod. na faře v sále (misijní jarmark).
  • V sobotu 19. 10. bude první setkání seniorů v 15.00 hod. v Katolickém domě.

V sobotu 12. října byla ministrantská pouť na Hukvaldech a zde je několik fotek: