SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Pondělí – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Pátek - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Sobota - Památka na všechny věrné zemřelé
Neděle – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Změnou času se všechny večerní mše svaté z H. K.,přesouvají do D. K., kromě neděle.
  • V pondělí nebude setkání CHLAPŮ.
  • Ve středu není výuka NÁBOŽENSTVÍ.
  • Ve středu po mši svaté bude KATECHEZE pro dospělé v 19.00 hod. Téma: Misijní rozměr Kristovy církve.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné v HORTENZII v 9.00 hod. a poté i ve městě. V pátek slavností všech svatých vstupujeme do dušičkového oktávu. Mše svaté jsou ráno v 7.30 a v 18.00 hod. Od 15.00 – 18.00 hod. je tichá adorace s možností sv. smíření v D. K. Po večerní mši svaté bude společná řízená farní adorace.
  • V sobotu 2. 11. budou mše svaté ráno v 7.30 a v 18.00 hod. v D. K. Po večerní mši svaté bude setkání MLADÝCH na faře ve Frenštátě.
  • Pouť ke svatému Martinovi budeme slavit v neděli 10. listopadu, i když město plánuje oslavy, až následující víkend.
  • Příští neděli 3.11. bude pobožnost za zemřelé na frenštátském hřbitově v 15.00 hod. u kříže, jako posledně.
  • Odpustky pro duše v očistci:
  • Od 1. – 8. 11. je dušičkový oktáv, ve kterém můžeme pomáhat duším v očistci – získávat plnomocné odpustky, anebo částečné. 1. listopadu a 2. listopadu po celý den, je možno při návštěvě kostela, získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. –8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.