1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Úterý - Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Pátek - Památka sv. Mikuláše, biskupa
Sobota - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Neděle – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

  • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
  • V pondělí je setkání KATECHUMENŮ v 19.00 hod. na faře.
  • Ve středu jsou MODLITBY MATEK po večerní mši svaté.
  • V pátek bude mše svatá ráno v 7.30 i v 18.00 hod. V pátek budu navštěvovat nemocné v HORTENZII od 9.00 hod. poté i ve městě. Od 15.00 – 18.00 možnost adorace a sv. smíření v D. K. Po večerní mši svaté bude setkání se sv. Mikulášem a poté bude adorace. Prosím rodiče, kdo má zájem o Mikuláše, aby dnes zapsali děti v zákristii na papír. V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod.
  • V sobotu po ranní mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.
  • V sobotu je setkání MLADÝCH na faře ve Frenštátě od 18.00 hod.
  • RORÁTY: budou v úterý, čtvrtek v 6.30 hod. a v sobotu v 7.30 hod., pro školáky bude připravená snídaně na faře. Téma: DESATERO.
  • NEDĚLNÍ ADVENTNÍ AKTIVITA: „Motto“ – chodit po Božích stezkách (stopy). Máme tři okruhy úkolů: malé děti (světle zelená), starší děti (tmavě zelená) a dospěli (bílá) na lístku je biblický úryvek a úkol, který se budeme snažit plnit po celý týden. Jako výraz ochoty a touhy si připevníme na nástěnku stopu, která bude směřovat do Betléma k jeslím, kde na nás bude čekat Ježíš, Boží Syn, spolu s Marií a Josefem.