SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Sobota - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – CYKLUS A

  • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře. Katechumeni nebudou.
  • Ve středu je výuka náboženství.
  • Ve středu po večerní mši svaté jsou MODLITBY MATEK.
  • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
  • V sobotu je pohřeb v 11.00 hod. p. Jarmily Knězkové v H. K.
  • V sobotu je ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU od 18.00 hod. v D. K.
  • Příští neděli je první neděle adventní, na závěr mše svaté se budou žehnat adventní věnce.
  • Příští neděli vyjde časopis Majak.