EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

V neděli 19. 1. jsme se sešli,společně s členy jiných církví, na ekumenické bohoslužbě v 16.00 hod. ve farním kostele sv. Martina. Texty nás provázel sv. Pavel, který při své cestě k císaři ztroskotal na Maltě. Tam byl laskavě přijat od místních domorodců. Sv. Pavel byl ujištěn, ať se nebojí, že se nic nestane. Tak i my se nemáme bát v překonávání překážek při plnění Boží vůle. Po bohoslužbě jsme se přesunuli do farního sálu, kde bylo připraveno na malé pohoštění.