3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Pátek - Památka sv. Jana Boska, kněze
Sobota - Památka PM
Neděle – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

  • Příští neděli je výměna růžencových lístků.
  • Ve středu bude KATECHEZE v 18.45 hod. na faře v sále. Téma: KDO JE JEŽÍŠ?
  • V pátek večerní mše svatá bude zaměřena pro děti. (DĚTSKÁ).
  • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a po večerní mši svaté bude setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. MISIJNÍ KLUBKO je od 15.30 hod. v Katolickém domě.
  • V sobotu bude setkání MLADÝCH od 18.00 – 19.00 hod. ve Frenštátě p. R.
  • Příští neděli žehnání svící (hromniček – svíčky si přineste).