7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční
Pátek - dětská mše svatá
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

  • V pondělí je pohřeb v 13.00 hod. p. Anděly Zbavitelové.
  • Ve středu nebude výuka náboženství. Prosím, aby všechny děti šly s rodiči na mši svatou a tak zahájily postní dobu.
  • Ve středu je POPELEČNÍ STŘEDA, skrze kterou vstupujeme do postní doby. Mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. v D. K.
  • KŘÍŽOVÉ CESTY budou v pátek v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod., po které uctíme ostatky sv. Kříže. V pátek povedou křížovou cestu jednotlivé skupiny. Tento pátek zveme na křížovou cestu děti.
  • V pátek je mše svatá v 9.00 hod. v HORTENZII. Večerním mše svatá bude zaměřená pro děti.
  • V sobotu 29.2. bude ADORACE s přímluvnou modlitbou od 18.00 hod. v D.K.
  • Příští neděli v 9.00 hodin H. K. se představí děti, které půjdou k prvnímu sv. přijímání
  • Vyšlo nové číslo farního časopisu MAJAK a je k rozebrání vzadu v kostele.