4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Středa – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Pátek - Panny Marie Prostřednice všech milostí
Neděle – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • od pondělí 11. května bude možné přicházet na mši svatou, ale v omezeném počtu 100 osob (od 8. června neomezeně).
  • Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté, mimo neděli.
  • Křty katechumenů budou v sobotu 30. května při svatodušní vigilii v 18.00 hod.
  • První svaté přijímání se posouvá na neděli 21. června v 9.00 hod. Ve středu 13. května bude setkání s dětmi, které půjdou k první sv. přijímání na faře od 13.15 – 14.00 hod.