6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Středa – Vigilie Nanebevstoupení Páně
Čtvrtek - SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Neděle – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • Příští neděli bude sbírka na opravu fary. Děkuji všem, kteří posílali dary na účet (pokladničky) nebo osobně, když nebyly nedělní sbírky.
  • Křty katechumenů budou v sobotu 30. května při svatodušní vigilii v 18.00 hod.
  • První svaté přijímání dětí se posouvá na neděli 21. června v 9.00 hod.
  • Ve středu je výuka náboženství pouze pro 3. třídu od 13.15 – 14.00 hod. na faře.
  • Ve čtvrtek je slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ mše svaté budou ráno v 7.30 hod. D. K. a v 18.00 hod. H. K.
  • V pátek bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA v 19.00 hod. na faře.
  • Je možné zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.