7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Filipa Neri, kněze
Sobota - Památka sv. Zdislavy – Vigilie Seslaní DS
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – konec doby velikonoční

  • od pondělí 25. 5. se na veřejnosti nemusí nosit roušky.
  • v sobotu 30. května při svatodušní vigilii v 18.00 hod. budou křty dospělých.
  • V pondělí 25. 5. bude setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. v H. K.
  • První svaté přijímání se posouvá na neděli 21. června v 9.00 hod. – bude součástí pouti k sv. Janu Křtiteli.
  • Ve středu je výuka náboženství pouze pro 3. třídu od 13.15 – 14.00 hod. na faře. Výuka pro ostatní ročníky do konce školního roku NEBUDE.
  • V pátek 29. 5. bude mše svatá pro děti.
  • Příští neděli bude pobožnost na Horečkách u kaple PM Lurdské v 15.00 hod. Ale nebude vaječina.
  • Je možné si zapisovat intence na 2. pol. roku 2020.