SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Pátek - Dětská mše svatá
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
  • V pátek je mše svatá v 9.00 hod. v Hortenzii. V pátek večerní mše svatá je pro děti a zároveň poděkování za uplynulý školní rok.
  • V sobotu bude ADORACE s přímluvnou modlitbou od 18.00 hodiny v D. K.
  • V sobotu 4. 7. při ranní mši svaté v 7.30 hod. se bude udělovat svátost pomazání nemocných.