11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - Památka Neposkvrněného srdce PM
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – POUŤ (PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ)

  • Příští neděli je sbírka na diecézní charitu.
  • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše svaté budou v 7.30 hod. D. K. a v 18.00 hod. H. K. První zpověď děti začne v 16.30 hod.
  • V sobotu ráno po mši svaté zazpíváme litanie a pomodlíme se zásvětnou modlitbu. Nácvik děti je v 9.00 hod. v H. K. Pobožnost na dílech je v 15.00 hod.
  • Příští neděli bude v horním kostele pouť k sv. Janovi Křtitelovi, obě nedělní mše svaté budou v horním kostele a při mši svaté v 9.00 hod. děti přistoupí k prvnímu sv. přijímání. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace a poděkování za přijaté dary.
  • Po dobu měsíce června po každé mši svaté bude krátká adorace – pro úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu