18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Jana Marie Vianney’a
Středa – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Čtvrtek - Svátek Proměnění Páně
Pátek - Památka sv. Kajetána
Sobota - Památka sv. Dominika
Neděle – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Na první čtvrtek zvu na mši sv. za kněze a za nová kněžská povolání.
  • Na první pátek dopoledne rád navštívím starší a nemocné farníky. Nahlaste je prosím v sakristii, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka.
  • Také v pátek zvu do kostela sv. Jana Křtitele. Od 15.00 hod. bude tichá adorace před Nejsvětější Svátosti s příležitostí k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Srdci Páně.