20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Pátek - Památka sv. Pia X., papeže
Sobota - Památka Panny Marie Královny
Neděle – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy.
  • V sobotu 29.8. si rezervujte čas na naši pouť na Radhošť.
  • Zvu na mše sv. v týdnu, zvláště ty, kdo mají strach z většího počtu lidí a nechtějí chodit v neděli.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
  • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
  • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.