21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Úterý - Památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků
Čtvrtek – Památka sv. Moniky
Pátek - Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Sobota - Památka umučení sv. Jana Křtitele
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za měsíční sbírku na opravy.
  • V sobotu 29.8. si rezervujte čas na naši pouť na Radhošť.
  • Zvu na mše sv. v týdnu, zvláště ty, kdo mají strach z většího počtu lidí a nechtějí chodit v neděli.
  • Vzadu jsou přihlášky dětí do náboženství. Odevzdejte je prosím do příští neděle.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
  • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
  • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.