25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Matouše, apoštola
Středa – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy ve farnosti.
  • Rozvrh hodin náboženství v našich farnostech najdete na FS a na vývěsce.
  • Zvu všechny dětí (školáky i předškoláky) s rodinami na „školní mši sv.“. Ve čtvrtek 24.9. v Tiché, v pátek 25.9. ve Frenštátě.
  • Maminky a babičky zveme na Modlitební setkání Modliteb Matek, které se uskuteční od pátku do neděle (25.–27. září) v kostelích ve Frenštátě. Podrobností najdete na plakátku.
  • V sobotu v 18.00 zveme do dolního kostela k Adoraci Nejsvětější Svátostí Oltářní s individuálním požehnáním.
  • Je možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
  • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
  • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.