26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Úterý – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Středa – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Čtvrtek –
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek –
Památka sv. Andělů strážných
Sobota – Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne v 16.00 hod., v rámci Triduum Modliteb Matek, zveme na společnou Adoraci Nejsvětější Svátostí Oltářní s individuálním požehnáním.
 • Zitra v H.K. nebude večerní mše sv. ale v 9.00 hod. A na Radhošti v 13.00 hod. bude sloužená mše sv. „Za ochranu počatého života“.
 • Ve čtvrtek zvu na mši sv. za kněze a za nová kněžská a řeholní povolaní.
 • Na první pátek dopoledne chci navštívit nemocných. Nahlaste je prosím do čtvrtka.
 • Pátek od 15.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • A po večerní páteční mši sv. bude pobožnost k Srdci Ježíšovu.
 • V sobotu po mši sv. bude pobožnost k Panně Marií.
 • Příští neděli bude výměna růžencových tajemství.
 • Do konce září je ještě možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
 • Rozvrh hodin náboženství v našich farnostech najdete na Farních stránkách a na vývěsce.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.