Omezení bohoslužeb od 22.10.2020

Milí farníci, vzhledem k stávající situaci od 22.10.2020 se v našich farnostech, Frenštát p. Radhoštěm a Tichá, ruší do odvolání všechny mše sv. s účastí lidi.

Po domluvě je možné zajistit tyto pastorační služby:

 • individuální duchovní péči (zaopatřování nemocných: obřad pomazání nemocných a podání viatika)
 • sv. zpověď
 • pohřeb v kostele nebo poslední rozloučení na hřbitově (max. počet osob – 10)

Svaté přijímání je možné přijmout:

 • ve farním kostele sv. Martina:
  • pondělí: od 18.00 do 19.00 hod. (+ adorace + možnost zpovědi)
  • středa: od 17.00 do 19.00 hod. (+ adorace + možnost zpovědi)
  • čtvrtek: od 7.30 do 8.30 hod. (+ adorace + možnost zpovědi)
  • pátek: od 18.00 do 19.00 hod. (+ adorace + možnost zpovědi)
  • sobota: od 7.30 do 8.30 hod. (+ adorace + možnost zpovědi)
  • neděle: od 9.45 do 11.00 hod.
 • v kostele v Tiché:
  • neděle: od 11.15 do 12.00 hod.

(prosím, aby tuto možnost využily pouze osoby zdravé, bez příznaků nemoci)

Dále sdělujeme:

 • od pondělka do neděle budu sloužit mše sv. bez účasti věřících na předem objednané úmysly. Pokud byste chtěli ten svůj úmysl přesunout na jiný termín, dejte co nejdříve vědět.
 • v neděli v 9.00 hod. bude v kostele sv. Martina sloužená mše sv. bez účasti věřících: na předem objednaný úmysl na tuto hodinu mše sv. Pokud byste chtěli ten svůj úmysl přesunout na jiný termín, taký dejte co nejdříve vědět. Tuto mši sv. budete moci sledovat on-line.

  úmysly nedělních mší sv. z DK (7.30) a z Tiché (10.30) budou odsloužený po domluvě v jiném termínu.

 • v případě pohřbu nebo nutnosti zaopatřování nemocných volejte na telefonní číslo 734 267 686.
 • není omezená návštěva hřbitovů.
 • otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Spojme se také vždy ve 20.00 hod. v modlitbě sv. růžence.

V době, kdy nejsou veřejné bohoslužby (a tudíž pravidelné sbírky) samozřejmě můžete finančně podpořit farnost převodem nějaké částky na účet farnosti, který najdete na farních stránkách. Za každý, i ten nejmenší dar: Pán Bůh zaplať!

s modlitbou
+!
o. Mariusz
váš farář