29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek – Památka sv. Jana Pavla II, papeže
Sobota – Sobotní Památka Panny Marie
Neděle – 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Rozhodnutím vlády se omezují počty účastníků bohoslužeb na 6 osob. Mše svaté ať se účastí ti, kteří mají sjednanou intenci. Ruší se také veškeré akce s účastí nad 6 lidi.
  • Výuka náboženství bude obnovena, jakmile se děti vrátí do školy.
  • Jsou k prodeji stolní a misijní kalendáře na rok 2021. Jsou ještě volné úmysly mší sv. na tento rok.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Ti, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., mají možnost přijmout Eucharistií buď před mši sv., nebo po ní (cca do půl hod. po ukončení mše sv.).
  • V neděli v DK do cca 9.00 hod., v HK do cca 10.30 hod., v Tiché do cca 12.00 hod.
  • Otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin. Modlitbu růžence můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube diecéze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.