KRISTA KRÁLE

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚŇCŮ pro Ty, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., bude také v neděli po mši sv. v 9.00 hod.

  • Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále. Jsme u sklonku liturgického roku. Za týden začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista. Ve všech kostelích budeme při mši svaté žehnat adventní věnce.
  • Nařízením Vlády ČR se od 18. 11. 2020 nastavují omezení v boji proti pandemii podle nového Proti Epidemického Systému „PES“. Podle toho nařízení je tento týden možná účast na bohoslužbách, svatbách a pohřbech zatím do max. počtu 15 osob včetně služby. Proto Vás žádám, abyste dali přednost těm, kteří mají sjednaný úmysl mše sv.
  • Výuka na ZŠ byla obnovena, proto budeme také pokračovat ve výuce náboženství, v pondělí 23. listopadu zatím jen 1. – 2. třída, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou.
  • Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla sbírka na misie. V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní. Můžete také pomoci koupí Misijního Kalendáře na 2021 rok.
  • Z ohledu na omezený počet lidi na bohoslužbách, obě nedělní mše sv. budou zatím sloužený v kostele sv. Martina (D.K.). Mši sv. v 9.00 hod. se budeme snažit ještě také vysílat on-line.
  • Ti, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., mají možnost přijmout Eucharistií po mši sv. (cca do půl hod. po ukončení mše sv.). V neděli: v DK po druhé mši sv. do 11.00 hod.; v Tiché do 12.00 hod.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
  • Otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin. Modlitbu růžence můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube diecéze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.