1. ADVENTNÍ

V prvním adventním týdnu modleme se zvlášť:
za počaté dětí, aby rodiče přijali každé z nich.
za ty, kteří mají problémy s početím dítěte.
za ty, kdo čekají dítě, prosme o šťastné narození.

 

 • ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚŇCŮ pro Ty, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., bude také v neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 • Dnes začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.
 • Tento týden je možná účast na bohoslužbách, svatbách a pohřbech zatím do max. počtu 20 osob včetně služby. Proto Vás žádám, abyste dali přednost těm, kteří mají sjednaný úmysl mše sv.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla sbírka na misie. V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní. Můžete také pomoci koupí Misijního Kalendáře na 2021 rok.
 • Z ohledu na omezený počet lidi na bohoslužbách, obě nedělní mše sv. budou zatím sloužený v kostele sv. Martina (D.K.). Mši sv. v 9.00 hod. se budeme snažit ještě také vysílat on-line.
 • Ti, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., mají možnost přijmout Eucharistií po mši sv. (cca do půl hod. po ukončení mše sv.). V neděli: v DK po druhé mši sv. do 11.00 hod.; v Tiché do 12.00 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Na 1. pátek od 16.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Příští neděli v Tiché budeme prožívat Farní Pouť ke cti sv. Mikuláše, patrona farnosti. Bohužel budeme muset i ten den dodržovat nařízení vlády ohledně počtu lidi na bohoslužbě.
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin. Modlitbu růžence můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube diecéze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.