Bohoslužby od 3.12

Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:

bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“

Pro naše farnosti to znamená:

  • v Dolním kostele – 40 osob
  • v Horním kostele – 90 osob
  • v kostele v Tiché – 60 osob

(včetně kněze a osob zajišťujících bohoslužbu)

Proto v neděli 6.12. obě mše sv. budou sloužený v Horním kostele!