Svátek Svaté Rodiny

  • Dnes budeme žehnat manželům (svátek sv. Rodiny) a požehnáme také víno, které si do kostela donesete (na svátek sv. Jana, apoštola).
  • Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je od neděle 27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách v kostele do výše 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
  • Pro naše farnosti to znamená: v Horním kostele – 33 osob; v kostele v Tiché – 22 osob.
  • Po tu dobu všechny mše sv. budou slouženy v Horním kostele.
  • Také z toho důvodu před Slavnosti Matky Boží Panny Marie a v sobotu večer budou další mše sv. jak ve Frenštátě tak v Tiché. Svoji účast nahlásíte tím, že si vyzvednete „vstupenku“ na jednotlivou mši. sv. Přijďte buď v tuto slavnost (nebo neděli), nebo v předvečer na mši sv. „s nedělní platnosti“ (čtvrtek nebo sobota).
  • Děkujeme za sbírku na pomoc dětem v misiích v rámci „Misijního jarmarku“. Vybralo se: v Tiché 9.000 Kč, ve Frenštátě něco přes 6.000 Kč.
  • Fotky ze Svátku SVATÉ RODINY