Neděle KŘTU PÁNĚ

 • Podle usnesení Vlády ČR povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Z toho důvodu v sobotu večer budou další mše sv. jak ve Frenštátě tak v Tiché. Na mši sv. přijďte buď v neděli, nebo v sobotu večer na mši sv. „s nedělní platnosti“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátě posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Ranní mše sv. v úterý a čtvrtek budou zase v Dolním kostele.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Do průběhu Tříkrálové sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se zatím do online prostředí. Sbírka je připravená ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět prostřednictvím online pokladničky. Bude-li vyhlášen 4. stupeň, mohlo by koledování proběhnout za dodržení všech hygienických předpisů.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Můžete také psat intence, které (pozor!) budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (20.1). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Fotky ze Slavnosti NAROZENÍ PÁNĚ