2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
  • Můžete také psat intence, které (pozor!) budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (20.1). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
  • Od 18. do 25. ledna budeme prožívat Týden modliteb za jednotu křesťanů. Téma nadcházejícího týdne: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“.
  • Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na tuto neděli, tedy na 24. 1.
  • Letošní Tříkrálovou sbírku můžete podpořit bankovním převodem, online kasičkou na webové stránce www.trikralovasbirka.cz, QR platbou, nebo přímo do pokladničky v kostele.
  • Podle usnesení Vlády ČR povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
  • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátě posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
  • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.