4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na Biblický apoštolát. Vybralo se: Frenštát 9097 Kč; Tichá 2910 Kč.
 • V úterý slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček a průvodem buď ve Frenštátu v Dolním kostele v 7.30 hod., nebo v Tiché v 18.00. Doneste si svíčky: Hromnice.
 • Ve středu si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek ráno zvu na mši sv. za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Také v pátek se bude žehnat chleba ke cti sv. Agáty.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. Pořád povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.